Hester Bais

VIJF JAAR VECHTEN VOOR JOUW FINANCIËLE VRIJHEID

Wat mogen kiezers van jou verwachten als je wordt gekozen in het Europees Parlement? Kortom, wat is jouw prioriteit voor de periode 2024-2029?

Mijn prioriteit is ons financiële systeem. Hoe dat systeem georganiseerd is. En hoe het zich ontwikkelt als niemand erin slaagt de huidige plannen met dat systeem te veranderen.

Waar koersen we op af als niemand daarin verandering brengt?

Kort gezegd komt het erop neer dat het financiële systeem, zoals dat nu wordt voorbereid, heel gunstig gaat werken voor de mensen die de regels bedenken. En niet gunstig voor mensen buiten die kring: de overgrote meerderheid, dus.

Wat is het gevaarlijkste dat inzake het financiële systeem op ons afkomt?

Er zijn veel gevaren. Maar als ik moet kiezen zeg ik: de informatie-ongelijkheid. We zijn niet ver weg van een financieel systeem dat niet alleen achter de schermen, ondemocratisch dus, tot stand komt, maar ook nog eens inbreuk gaat maken op fundamentele vrijheden van burgers. De digitale euro is daar een onderdeel van, evenals het opheffen van de mogelijkheid anoniem te betalen en het van bovenaf toekennen van een persoonlijk CO2-budget.

Wat valt er nog aan te doen als alle banken en financiële autoriteiten deze kant van beknotting en beperking op bewegen? En op die huidige koers doorgaan?

Goede vraag. Het is vijf voor twaalf! Ik wil binnen afzienbare tijd forceren dat besluitvorming over het financiële systeem zoveel mogelijk uit de achterkamertjes wordt gehaald. En onderdeel wordt van het gewone, democratische proces. Zo niet, dan komen we in een nieuwe wereld terecht. Ik denk: een onwenselijke wereld.

Waarom ben jij de uitgelezen persoon om dat broodnodige tegengeluid te laten horen? En verandering te forceren?

Ik ken de financiële wereld van binnenuit. Omdat ik voor banken, de beurs en toezichthouders werkzaam ben geweest, heb ik onbestrafte fraude en corruptie van heel nabij meegemaakt. Om dergelijke misstanden publiekelijk te maken en aan de kaak te stellen,  zag ik me genoodzaakt een boek te maken.

Heeft dat boek effect gehad?

Nee. Zonder dat iemand mijn constateringen weerlegd heeft, is het door pers en politiek niet opgepakt.

Hoe komt het dat politieke partijen, en dus ook de pers, niet kritisch zijn op dat financiële systeem en jij wel?

Omdat iedereen in de financiële bubbel elkaar aanpraat, of er daadwerkelijk van overtuigd is, dat sturing van burgers nodig is. En het inperken van vrijheden de samenleving ten goede komt. Ik sluit niet uit dat daar iets voor te zeggen is. Maar mijn principiële punt is: kiezers moeten daarover kunnen meebeslissen!

Heb je wel eens spijt dat je uit die bubbel gestapt bent? En nu kritiek levert op banken en financiële instellingen?

Ja, soms wel. Ik had een riant en prettig bestaan in de bubbel.

Waarom heb je dan toch die moedige keuze gemaakt niet langer ‘ja en amen’ te zeggen?

Uiteindelijk draait het niet om mij. Maar om het streven een eerlijke, veilige en transparante financiële wereld door te geven aan nieuwe generaties. Als dat scheef gaat, zoals nu, en er een klasse van technocraten ontstaat die zelf onkwetsbaar is en alle risico’s en onzekerheden doorschuift naar gewone burgers, kan ik onmogelijk zwijgen. Wil ik ook niet zwijgen!

Wat is de reden dat je jouw strijd niet voert vanuit een traditionele politieke partij?

Omdat ik daar gebonden zou zijn aan een ideologie of partijprogramma, en zeer waarschijnlijk de belangen van de banken zou moeten verdedigen, terwijl het MDD-platform mij juist de volle ruimte geeft deze noodzakelijke strijd aan te gaan. Mij daar volop bij ondersteunt.

Vijf jaar van je leven geven voor het Europees Parlement: dat is nogal wat!

Zeker. Maar het Europees Parlement is nu eenmaal hét ideale podium om de plannen van banken en de ECB genadeloos tegen het licht te houden en te ontmaskeren. En dat is wat ik ga doen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring