Verkiezingsuitslag

Geachte leden,

De Europese Verkiezingen zijn achter de rug. Ze hebben ons helaas niet gebracht wat we hadden gehoopt. En waarvoor ook u zich heeft ingezet. Dank daarvoor, oprechte dank.

Voor de officiële uitslag van de verkiezingen op 6 juni voeg ik hierbij de link van de Kiesraad:

U ziet hoe het Meer Directe Democratie, ons gezamenlijke platform voor echte en onafhankelijke volksvertegenwoordiging, is vergaan.

Heel jammer -want kritische controle van de macht is meer nodig dan ooit-,

maar geen reden om het hoofd in de schoot te leggen. We gaan door, zoveel is zeker. Graag samen met u!

De Europese Unie zal in het komende mandaat de Green Deal waarschijnlijk iets afzwakken, maar diverse, even belangrijke onderwerpen zijn in de verkiezingstijd onterecht buiten beeld gebleven dan wel nauwelijks aan bod

gekomen. Zoals de introductie van de digitale Euro, een betrouwbaar financieel systeem, het digitale paspoort en

de bescherming tegen een overheid die met algoritmes haar burgers eerder bedreigt dan beschermt.

En dan laat ik een verdere integratie van de EU tot een superstaat – waar naar mijn mening de meerderheid in Nederland niet op zit te wachten – maar even buiten beschouwing. Evenals de transparantie omtrent de besteding van EU-budget (= uw belastinggeld) en het aangaan van nieuwe miljardenschulden. De consequenties daarvan zullen iedere EU-burger raken. Immigratie kwam aan bod, maar een echt serieus debat over de toekomst van de EU… Niets van gezien.

Zo gaat het meestal tegenwoordig; op alle bestuurlijke niveaus. In naam democratisch, in de praktijk worden beslissingen die er écht toe doen buiten het zicht van de kiezer genomen. Door een steeds kleiner wordend

gezelschap, op een steeds hoger niveau. Vaak met ingrijpende gevolgen waarvan u en ik de consequenties hebben te dragen.

Zoals u weet is dáárom Meer Directe Democratie opgericht, en ook daarom gaat MDD door. Om als het maar enigszins mogelijk is mee te doen aan alle verkiezingen in Nederland en de EU. Met onafhankelijke, capabele en betrokken mensen. Die wél zonder last en ruggespraak en vanuit hun kennis en kunde praten en stemmen. MDD vraagt niemand loyaal te zijn aan een partijprogramma of partijdiscipline. Je bent loyaal aan gezond verstand, kennis, ervaring en oprechtheid. Om de democratie beter te laten functioneren en de kiezer serieus te nemen.

Maar laat ik de vier vrouwen die zich samen met mij dapper kandidaat hebben gesteld -Hester Bais, Simone van Breda, Paula Bouwer en Afryea Uiterloo- heel hartelijk bedanken voor hun moed en inzet de afgelopen maanden. Zij hebben, samen met u, geschiedenis geschreven. Het zaadje voor een nieuwe manier van politiek bedrijven zit in de grond. Ook en vooral mede dankzij u. U meldde zich in groten getale, ook met financiële bijdragen en adviezen! Dank, dank. Hoop dat u ermee door gaat.

We gaan de zomer gebruiken om onze website aan te pakken en te verversen. Tips dienaangaande zijn van harte welkom. Ik kan al een tipje van de sluier over onze toekomst oplichten: het is de bedoeling de werving van

kandidaten voor vertegenwoordigende bestuursorganen in de steigers te zetten, bijeenkomsten en lezingen te organiseren en het pad richting een beter functionerende democratie te verbreden en onderhouden.

Heeft u tips, suggesties en gedachten die kunnen bijdragen aan de missie van Meer Directe Democratie…, u weet ons te vinden.

Voor dit moment wens ik u een onbekommerde zomer en vakantie toe.

Alle goeds en een hartelijke groet van,

Dorien Rookmaker,

oprichter en voorzitter van MDD.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring